loading...
CLOSE

ABOUT ME

Our external advisory board, this year consisting of 24 experts from 20 leading global research organizations.

READ MORE
9 czerwca 2020

REGULAMIN SANITARNY ENIGMAT ESCAPE

DRODZY KLIENCI! DRODZY FANI UCIECZEK!

Po długiej przerwie spowodowanej stanem epidemii z radością do Was wracamy!

Dla zapewnienia bezpieczeństwa gier zarówno Wam, jak i naszemu zespołowi obsługi od 06.06.2020 będziemy stosować następujące zasady, zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i z obowiązującymi przepisami epidemicznymi.

 

 1. OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA
  przez Mistrzów Gry w częściach wspólnych oraz na terenie pokojów gry, przez maseczki  dostarczane przez organizatora gier
 1. CZYSZCZENIE KLAMEK, SPRZĘTU DOTYKOWEGO I CZĘSTO DOTYKANYCH POWIERZCHNI
  po każdej grze, specjalnymi środkami bakteriobójczymi (zawierającymi alkohol o stężeniu 60%)
 1. ZAPEWNIENIE RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH LUB ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI RĄK
  zarówno osobom zatrudnionym, jak i Klientom
 1. REKOMENDACJA PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH,
  z użyciem terminala do kart
 1. ZAPEWNIENIE ODSTĘPÓW MIĘDZY GRUPAMI,
  poprzez oddzielenie grupy oczekującej na swoją grę
 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gracz nie powinien zostać wpuszczony na teren lokalu, zgodnie z zaleceniem GIS. Gracz będzie poinstruowany o konieczności skontaktowania się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – pracownik obsługi zadzwoni pod nr 999 lub 112.

 

Ponadto przypominamy o OBOWIĄZKU ZASŁANIANIA UST I NOSA przez Klientów na terenie obiektów usługowych, na podstawie aktualnych przepisów epidemicznych. Ponieważ organizator gier nie ma uprawnienia do narzucania tego wymogu, liczymy na Waszą odpowiedzialność w tym zakresie.

Zwracamy uwagę, że nasza forma rozrywki zapewnia stosunkowo niewielką rotację Klientów, co znacząco poprawia bezpieczeństwo i komfort gier.

Życzymy przyjemnej zabawy!
Zespół ENIGMAT ESCAPE

 

Wszelkie inne informacje dotyczące COVID-19 są dostępne pod bezpłatnym numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590.